Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Knud og Poul Erik fra vandværket har været ude for at læse Jeres målere af her i starten af december. Hvis I ikke var hjemme, og de ikke kunne komme til måleren, har I fået et aflæsningskort i postkassen.

Bemærk: I har også fået en anmodning om aflæsning af vandforbrug fra SAMN forsyning. Denne indberetning SKAL I også foretage, da dette er til afregning af spildevand. 

Vi beklager denne dobbelt aflæsning, men det er nødt til at være sådan!

 

Husk


Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 


 

Velkommen til vandværket

Træden Gammelstrup Vandværk I/S er et forbrugerejet forsyningsselskab, der er forpligtet til at leverer vand til alle forbruger i forsyningsområdet. Vandværket har en tilladelse til at oppumpe 45000 kubikmeter vand årligt, dette sker ved brug af 2 boringer som har en dybe på 76 meter og 86 meter, hvor vandet oppumpes fra et vandførende lag, der er dækket med ler, så magasinet med vand er rimelig godt beskyttet mod nedsivning af uønskede stoffer. Læs mere her.Antal besøgende
Besøgende: 1823