Vandanalyse af vandet fra Træden Gammelstrup Vandværk I/S

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Se analyseresultater her.