Om Vandværket


Vandværket er et forbrugerejet forsyningsselskab, der er forpligtet til at leverer vand til alle forbruger i forsyningsområdet. Vandværket har en tilladelse til at oppumpe 45000 kubikmeter vand årligt, dette sker ved brug af 2 boringer som har en dybe på 76 meter og 86 meter, hvor vandet oppumpes fra et vandførende lag, der er dækket med ler, så magasinet med vand er rimelig godt beskyttet mod nedsivning af uønskede stoffer.

(fortsat)
De 2 boringer giver i dag hver 5 kubikmeter råvand i timen, som pumpes til vandværket hvor vandet tilsættes luft, inden det kommer i forfilter hvor okker udskilles sammen med at en delt af den co2 der er i vandet, vandet fortsætter til efterfilter hvor der igen tilsættes luft for at fjerne den sidste rest af co2 og det mangan der er i vandet, vandet forlader filter og kommer i to rentvands tanke. Her fra bliver vandet pumpet ud til forbrugerne, med to trykpumper der hæver trykket til 5,5 Bar, sådan den at de forbruger der højt har et tryk på 2,5 til 3 bar, og ved lavt liggende forbruger, reguleres trykket ned med trykreduktioner, for at rør og installationer kan holde.